TOULKY SVĚTEM

Besedy ČESKÁ REPUBLIKA

P1600398.jpg
Beseda je zaměřena na přírodní krásy i historické pamětihodnosti České Kanady. Zastavíme se u krásných balvanů bizarních tvarů, které jsou pro tento kraj charakteristické. Neopomineme ani přírodní rezervaci Hadí vrch, která se nachází v odlehlém místě v těsné blízkosti rakouských hranic. Toto vřesoviště s porosty jalovců a žulovými skalisky evokuje severskou divočinu. Prohlédneme si také hodnotnou památkovou rezervaci ponejvíce renesančních domů ve Slavonicích, hrad Landštejn, romantický zámek v Českém Rudolci, právem nazývaný Malá Hluboká, dále četné starobylé kostely a architektonicky hodnotné kostely, poutní místa, boží muka i vesničky s lidovou architekturou. Část pořadu je věnována středověké a raně novověké historii, dále poněkud pohnutým novodobým dějinám regionu. V době minulého režimu se území České Kanady částečně ocitlo v zakázaném pohraničním pásmu, což způsobilo úplný zánik některých vsí. Povíme si zajímavé informace o působení a významu šlechtických rodů, které výraznou měrou přispěly k rozvoji kraje. Především se jednalo o pány z Hradce a Krajíře z Krajku, kteří po Rožmbercích a již zmíněných pánech z Hradce patřili k nejvýznamnějším jihočeským šlechticům. I oni rovněž zasloužili mnohé rybníky nejen na České Kanadě, ale i v okolí Chlumu u Třeboně.
P10504.JPG
Beseda s promítáním fotografií se věnuje přírodním krásám i pamětihodnostem v okolí přehradní nádrže Lipno, rozlohou největšího vodního gigantu u nás. Spatříme působivé výhledy do malebné krajiny, skalní útvary, kamenné moře zvané Čertova stěna, nejkrásnější úseky Schwarzenberského kanálu, klášter ve Vyšším Brodě, Vítkův kámen, nejvýše položenou hradní zřícenu v Čechách, malebná městečka a mnohá jiná zajímavá místa na české i rakouské straně regionu. Dozvíme se také poutavým způsobem zajímavé informace z historie regionu. Zastavíme se u významných technických památek, konkrétně například u dochovaných železničních náspů a mostů bývalé nejstarší železnice na evropském kontinentu, tzv. koňky, spojující České Budějovice s Lincem, dále u pozůstatků vodní elektrárny Spiro, v době svého založení roku 1906 bezkonkurenčně největší v Rakousku-Uhersku, a v neposlední řadě u samotné přehradní nádrže Lipno. Neopomineme ani zaniklé vsi, které byly po 2. světové válce vysídleny a záměrně zničeny v souvislosti s vytvořením zakázaného hraničního pásma.
P1320530-118-40.jpg
Beseda je z velké části věnována historii a vývoji rybničních soustav rybníkářství, včetně zajímavých údajů o jednotlivých rybníkách i věhlasných stavitelích jako byli nejen všeobecně známý Jakub Krčín, ale také Štěpánek Netolický a Mikuláš Ruthardt z Malešova. Dále podrobněji poznáme historické jádro Třeboně, unikátní církevní památky v okolí i vesnice s lidovou architekturou, především Kojákovice, které se díky četným rázovitým statkům staly nejrozsáhlejší venkovskou památkovou rezervaci regionu. Beseda rovněž pojednává o ohlasu jedinečných krás regionu v umělecké tvorbě.
P3426.jpg
Beseda pojednává o historii a pamětihodnostech města Tábora i okolních měst a vsí na území dvou značně odlišných národopisných oblastí. Severně od Tábora se rozkládá Kozácko s dřevěnými lidovými chaloupkami, opačným směrem Soběslavská blata s honosnými zděnými statky, jejichž štíty zdobené štukaturami, propracovanými do nejmenších detailů dodnes udivují svojí nápaditostí a citem pro krásu tehdejších lidových stavitelů. Kromě toho je tento region pozoruhodný bohatým repertoárem lidových písní a donedávna běžným lidovým krojem. Během promítání si prohlédneme také hrady (Choustník, Příběnice, Kozí Hrádek aj.) i hodnotné církevní památky, například poutní klášterní chrám v Klokotech nebo kostely v Bechyni a Soběslavi s nejrozsáhlejšími sklípkovými klenbami u nás.
P93-1.jpg
Beseda nás poutavým způsobem provede starými uličkami, pozoruhodnými místy a pamětihodnostmi v historickém jádru i za jeho hranicemi. Prohlédneme si například budovu barokní radnice, starobylé měšťanské domy, Samsonovu kašnu, která je největší v Čechách, četné světské a církevní stavby, jejichž historie sahá od dávného středověku až po současnost. Povíme se mnohé zajímavosti o katedrále svatého Mikuláše, bývalém klášteře dominikánů i o morovém špitále Nejsvětější Trojice. Město České Budějovice se kromě toho podobně jako Praha může pochlubit několika kostely v beuronském stylu, který navzdory své velkoleposti a jedinečnosti upadl značně v zapomnění. Další část besedy je věnována slavné historii konězpřežné železnice, stavbě lodí, místnímu pivovarnictví, výrobě tužek i tabáku. Seznámíme se také s životními příběhy velkých průmyslníků Vojtěcha Lanny, Josefa a Karla Hardtmutha, dále věhlasných malířů i sochařů, kteří se svými díly podíleli na zkrášlení města. Za všechny umělce jmenujme alespoň P. I. Bayera, J. V. Myslbeka, F. Bílka, B. Kafku i B. Bendu.
P1050812.jpg
Beseda nás zavede do pozoruhodných míst v nejbližším okolí jihočeské metropole. Navštívíme mimo jiné bývalé hornické město Rudolfov, které v 16. století bohatlo těžbou stříbra, avšak již na počátku třicetileté války ho vypálili Budějovičtí a jeho sláva tak vzala za své. Prohlédneme si Eliášovu štolu v Úsilném, jedinečné technické dílo pro odvodňování zatápějících se stříbrných dolů. V Lišově se dozvíme mnohé zajímavosti z věhlasné výroby nábytku. Zastavíme se v Kamenném Újezdu, drobném městě, které po staletí bylo mocenským rivalem Českých Budějovic. Ambice jeho vlastníků pánů z Újezda zapříčinily nejen vyměření náměstí větších rozměrů než v samotné jihočeské metropoli, ale také vybavení kostela s nezvykle bohatým mobiliářem. V okolí se ještě dochovaly náspy a můstky po koněspřežné železnici. V Boršově nad Vltavou se zastavíme u největší české továrny na těstoviny, proslavené podnikatelským rodem Zátků. V Litvínovicích zjistíme, že Zlatá stoka není jen třeboňským fenoménem. V tomto případně se jedná o několik kilometrů dlouhý kanál, který napájel soustavu rybníků. Poznáme vesnice s bohatými soubory domů ve stylu tzv. selského baroka. V Dobré Vodě se zastavíme u poutního kostela Panny Marie i v bývalém ateliéru sochaře anglického původu Edwina Schopenhauera.
P180-2-8.jpg
Beseda je věnována zajímavým místům a památkám královského města Písku i jeho okolí. Královské město Písek se pyšní nejstarším dochovaným mostem v Čechách a několika zajímavými pamětihodnostmi, například bývalým královským hradem, mohutným gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie a kostelem svatého Václava s unikátními freskami s výjevy upálení mistra Jana Husa či zpodobení meluzíny. V okolí navštívíme rodná místa slavných osobností jako například Mikoláš Aleš a Ladislav Stroupežnický, dále tvrze, hrady a zámky, staré mlýny i jiné technické památky, vesničky s rázovitou lidovou architekturou i některé věhlasné církevní stavby. Například velkolepý středověký klášter v Milevsku, kostel s gotickými freskami v Myšenci a poutník kostel v Sepekově nazývaný malou Svatou Horou. V Albrechticích nad Vltavou vedou k hlubšímu zamyšlení nad smyslem života i smrtí hřbitovní zeď lemující kapličky s veršovanými náhrobními nápisy a výjevy svatých. Na Písecku jsem „objevil“ z celých jižních Čech největší počet polních kapliček se štukovou dekorací, která připomíná zdobu dortů. Část pořadu pojednává o historii těžbě zlata, které se od pravěku rýžovalo v Otavě a od středověku dolovalo v Píseckých horách.
P1430.jpg
Na besedě si kromě nádherných skalních labyrintů prohlédneme působivou zříceninu hradu Trosky, který byl postaven na dvou strmých sopečných kuželích a majestátně se vypíná nad okolní krajinou. Neopomineme ani hrady Hrubou Skálu a Valdštejn, který pamatuje počátky stejnojmenného šlechtického rodu. V Rovensku pod Troskami navštívíme zvonicí s obrácenými zvony. Seznamíme se s tvorbou lidových kameníků, kteří ve vsích i volné krajině vytvořili jedinečná sochařská díla. Zastavíme se v lázních Sedmihorkách, kam se v 19. století sjížděli naši významní literáti a umělci, a také se dovíme jak název Český ráj vznikl.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one